Tegevus

Eesti Komitee Fondi eesmärgiks on rahaliselt toetada Rootsi eestlaste noortetegevust, vanurite ja haigete hooldust, teaduslikku tööd ja eesti kultuuritegevust. Juhatus jagab toetusi esmajärjekorras fondi kapitali kasumist. Kahe kolmandiku häälteenamusega võib juhatus erakorraliselt toetusi jagada ka põhikapitalist.

Fondi juhatus koosneb 5-7 liikmest. Kui mõni liige lahkub juhatusest, valivad allesolevad liikmed uue juhatuse liikme. Hiljemalt iga aasta 30. aprillil revideerib autoriseeritud audiitor fondi eelneva aasta raamatupidamist.

Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas, kusjuures kevadine koosolek ühtlasi on fondi peakoosolek.

Vähemalt kord aastas informeerib Eesti Komitee Fond oma tegevusest Rootsi väliseesti meediates. Otsustatud toetuste kohta informeeritakse Eesti Päevalehes (Rootsis) ja fondi veebilehel www.ekfond.se.