Kuidas taotleda

Eesti Komitee Fondi toetusi võib taotleda fondi eesmärkides nimetatud tegevuste läbiviimiseks. Taotlus tuleb esitada korralikult täidetud EK Fondi blanketil (pdf). Taotlusele tuleb lisada tegevuse eelarve. Võib ka saata taotluse vabas vormis, aga taotluses peavad olema kõik blanketil küsitud andmed.
Taotluse võib saata epostiga aadressil info@ekfond.se
või tavapostiga aadressil: Eesti Komitee, Box 539, 10130 Stockholm.