Ajalugu

Eesti Komitee asutati Rootsis 1943 ja oli kaua aega domineeriv Rootsi eestlaste keskorganisatsioon ja organisatsioonide liit. Algaastatel aitas Eesti Komitee Eestist Rootsi tulnud põgenikke, hiljem domineeris noorsootöö. Eesti Komitee vahendas Rootsi riigi toetusi skautlikele organisatsioonidele, eesti koolidele ja täienduskoolidele ning korraldas õpetajate ja noortejuhtide kursusi ja kultuuriüritusi. Eesti Komiteel oli aastakümneid oma ajaleht „Teataja“ ja oma büroo Stockholmi Eesti Majas.

Aastal 2006 lõpetati ametlikult Eesti Komitee traditsiooniline tegevus, aga alles jäi Komitee rahade haldamine, mille otstarbeks loodi Eesti Komitee Fond oma juhatusega.